Privacyverklaring

Hieronder vindt u het privacybeleid van Reiscompany.

Introductie

Reiscompany is eigenaar van en beheerd de website www.zininfrankrijk.nl. Reiscompany is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Identiteit & contactgegevens

Reiscompany
Groenendaal 23b
3011 SK ROTTERDAM
KvK 24459641
+31 (0)10 844 95 12
[email protected]

1. Persoonsgegevens die Reiscompany verwerkt

Reiscompany verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van de diensten van Reiscompany en/of omdat u deze gegevens zelf aan Reiscompany verstrekt. Dit is het geval wanneer gebruik maakt van een van de website(s), het contactformulier, het informatie- of reserveringsaanvraagformulier, een advertentie bij ons afneemt of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt (in correspondentie of telefonisch). Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Reiscompany, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt.

Als u gebruik maakt van de website(s) van Reiscompany, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers zijn te identificeren:

 • locatiegegevens;
 • gegevens over activiteiten (surfgedrag) op de website(s) en
 • internetbrowser en apparaat type.

Als u gebruik maakt van de nieuwsbrief van Reiscompany website(s), worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • uw e-mailadres;
 • in sommige gevallen uw voor- en achternaam en
 • overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt.

Als u als klant gebruik maakt van de dienstverlening zoals contactformulier, informatie- of reserveringsaanvraag formulier van Reiscompany, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw E-mailadres;
 • in Sommige gevallen uw telefoonnummer;
 • uw internetbrowser en apparaat type en
 • overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt.

Als u als klant gebruik maakt van het beoordelingsformulier door het achterlaten van een review:

 • in sommige gevallen uw naam;
 • uw E-mailadres;
 • uw internetbrowser en apparaat type en
 • overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt.

Als u als adverteerder (betaler) gebruik maakt van de dienstverlening van Reiscompany, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • uw voor- en achternaam;
 • in sommige gevallen uw bedrijfsnaam;
 • in sommige gevallen uw BTW-nummer;
 • uw adresgegevens;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres;
 • uw internetbrowser en apparaat type en
 • overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt.

2. Verwerkt Reiscompany bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Onze website(s) en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Reiscompany kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt Reiscompany ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door Reiscompany worden verwerkt.

Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat Reiscompany onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt Reiscompany u contact met ons opnemen. Reiscompany zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

3. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Reiscompany verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

Als u als bezoeker gebruik maakt van de website(s) van Reiscompany worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • voor het analyseren van gedrag op de website(s) van Reiscompany teneinde daarmee de website(s) te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de bezoekers voorkeuren;
 • voor het analyseren van surfgedrag over de website(s) van Reiscompany op basis waarvan Reiscompany content, producten en diensten afstemt op bezoekers behoefte en
 • Reiscompany verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Als u gebruik maakt van de nieuwsbrief van Reiscompany website(s), worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • indien u uw e-mailadres heeft opgegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Reiscompany. Uw e-mailadres wordt voor onbepaalde tijd bewaard. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Als u als klant gebruik maakt van de dienstverlening van Reiscompany, worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • het informatie- of reserveringsaanvraag formulier te verzenden aan desbetreffende accommodatie, zodat een reactie door de accommodatie kan worden opgesteld en
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Als u als klant gebruik maakt van het beoordelingsformulier door het achterlaten van een review, worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • voor het toetsen van uw beoordeling aan de spelregels en
 • voor het toesturen van informatie over (afwijzing van) uw beoordeling.

Als u als adverteerder gebruik maakt van de dienstverlening van Reiscompany worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • voor het beoordelen van uw verzonden inschrijfformulier;
 • voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 • voor het verwerken van facturen;
 • voor het toesturen van informatie over (wijzigingen van) uw product of dienst;
 • voor analyses ten behoeve van statistische doeleinden;
 • voor het vastleggen van bewijs en
 • teneinde vast te stellen dat Reiscompany daadwerkelijk contact heeft met u als klant of een van uw (rechtsgeldig) vertegenwoordigers, bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie.

Indien Reiscompany uw persoonsgegevens voor andere, bijvoorbeeld commerciële, doeleinden wil verwerken dan hierboven omschreven, doet Reiscompany dit alleen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

4. Hoe lang bewaart Reiscompany gegevens?

Reiscompany bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.

Voor de persoonsgegevens die Reiscompany ontvangt in het kader van de registratie van uw accommodatie, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van facturen, betekent dit in ieder geval dat Reiscompany uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na afwijzing van uw registratie of de beëindiging van de overeenkomst.

5. Deelt Reiscompany persoonsgegevens met derden?

Reiscompany deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Reiscompany, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Moneybird (facturatie), MailChimp (nieuwsbrieven) en OptinMonster (inschrijfformulier nieuwsbrieven).

Google Analytics

Om bezoekersgedrag te meten en te analyseren maakt Reiscompany gebruik van Google Analytics. Om uw privacy te waarborgen is Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld:

 • er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • er wordt gebruik gemaakt van Anonymize IP;
 • de optie ‘gegevens delen’ staat uit;
 • de functie voor User ID’s is niet ingeschakeld en
 • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevensbehoud voor gebruikers en gebeurtenissen staat ingesteld op 50 maanden. Na die periode wordt de verzamelde gegevens bij Google Analytics automatisch verwijderd.

Advertising

Deze website maakt gebruik van de diensten van de partners Awin, Affilinet, Booking.com, Daisycon, Secureholiday, Tradedoubler en Tradetracker om adverteerders via performance based advertising te promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat.

Om deze dienst uit te kunnen voeren maken onze partners gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weet een partner dat deze website een vergoeding moet ontvangen.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren

Opt-out

Wil je ondanks alle genomen maatregelen nog steeds niet dat we jouw gedrag anoniem volgen, dan bestaat er een opt-out mogelijkheid. Google heeft een speciale Add-On voor Chrome ontwikkeld die je kan installeren in je browser. Deze Add-On voorkomt dat de trackingcode van Google Analytics informatie doorstuurt naar Google.

6. Hoe analyseert Reiscompany uw websitebezoek?

Reiscompany maakt gebruik van analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Reiscompany gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lees onzeuitgebreide cookieverklaring.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

7. Inzagen en correctie van uw gegevens

U heeft het recht de persoonsgegevens die Reiscompany van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Reiscompany deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar [email protected]. Wel stelt Reiscompany vooraf graag vast dat dit verzoek van uw afkomstig is. Reiscompany vraagt u dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u wel dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. Reiscompany zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Indien u van mening bent dat Reiscompany uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van Reiscompany op uw verzoek, dan hebt u het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Reiscompany neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Om gegevens veilig te versturen via het internet heeft onze website een SSL-certificaat geïnstalleerd. Dit protocol creëert een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser. Deze verbinding zorgt ervoor dat alle gegevens, die tussen de webserver en browser worden verstuurd, geheim blijven.

9. Functionaris gegevensbescherming

Reiscompany heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Reiscompany, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en beveiliging.

Als u ondanks het bovenstaande vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt dat misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door Reiscompany wordt gewaarborgd, stuur dan een mail naar [email protected].

Vragen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of anderszins wilt reageren op het door ons gehanteerde privacybeleid dan kunt u contact opnemen:

 • Per e-mail: [email protected]
 • Per telefoon: +31 (0)10 844 95 12
 • Per brief: Privacybeleid, Groenendaal 23b, 3011 SK ROTTERDAM

Rotterdam, 14 mei 2018