Berlijnse Muur

De Berlijnse Muur was een muur die West- en Oost Berlijn tussen 1961 tot 9 november 1989 scheidde. De Berlijnse Muur was 28 jaar lang het symbool van de Koude Oorlog en van een Europa dat was verdeelt in een democratisch west en een communistisch oosten. De val van de muur in 1989 betekende het einde van de Koude Oorlog.